Nowy Jork: 08:19 | Chicago: 07:19 | Los Angeles: 05:19

Co zrobić po sprzedaży auta: Niezbędne formalności i kroki

Kategorie:

Planujesz sprzedać samochód i zastanawiasz się, na co zwrócić uwagę? Przejęcie własności pojazdu wiążę się z koniecznością dopełnienia formalności. Artykuł ten pomoże w prawidłowym zrozumieniu obowiązków związanych ze sprzedażą, a także poinformuje o zgłoszeniu sprzedaży auta i sprawach ubezpieczenia. Pozwoli to na bezproblemowy przebieg całego procesu sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie pojazdy muszą być zarejestrowane, a każda zmiana właściciela powinna być zgłoszona w ciągu 30 dni od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży i samochód powinien zostać przerejestrowany(Jeśli handlujesz samochodami i masz przeważający PKD - handel autami - wtedy masz 90 dni na przerejestrowanie). Niedotrzymanie tego terminu może skutkować karą od 200 do 1000 zł. Złożenie odpowiedniego zgłoszenia przez internet pozwala na uniknięcie potencjalnych problemów. Sprzedaż auta z uszkodzonym silnikiem, czy po wypadku drogowym wygląda tak samo jeśli chodzi o formalności. 

Zgłoszenie zbycia pojazdu – kto ponosi odpowiedzialność?

Jakie znaczenie ma zgłoszenie zbycia pojazdu?

Zgłoszenie zbycia zarejestrowanego samochodu, niezależnie od formy (sprzedaż, darowizna), musi wykonać jego dotychczasowy właściciel. W przypadku współwłaścicieli, każdy musi osobno odwiedzić wydział komunikacji. Istnieje jednak możliwość uniknięcia tego poprzez udzielenie pełnomocnictwa jednej osobie. W takim przypadku konieczne jest opłacenie opłaty skarbowej (17zł), a w dokumencie powinny się znaleźć:

 • data i miejsce udzielenia pełnomocnictwa,
 • dane i podpis udzielającego lub udzielających pełnomocnictwo,
 • dane upoważnionej osoby,
 • marka, model, numer rejestracyjny i VIN samochodu,
 • informacja o zakresie pełnomocnictwa (zgłoszenie zbycia pojazdu).

Warto zauważyć, że opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa nie obowiązuje współwłaścicieli z najbliższej rodziny (mąż, żona, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

Od 2020 roku także nabywca samochodu musi zgłosić fakt nabycia w wydziale komunikacji, co może zrobić podczas rejestracji auta na własne nazwisko.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ma kluczowe znaczenie, ponieważ każda czynność prawna niesie za sobą obowiązki. Jako oficjalny właściciel pojazdu musisz między innymi:

 • zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-3),
 • dbać o ważność przeglądów technicznych,
 • kupić ubezpieczenie OC.

Zrzeczenie się własności pojazdu oznacza jednocześnie zrzeczenie się tych obowiązków. Dlatego warto zadbać o prawidłową procedurę związaną ze zbyciem samochodu. Obowiązek ten jest regulowany przez przepisy polskiego prawa, a dokładnie art. 78 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Gdzie i jak zgłosić sprzedaż samochodu? Krok po kroku

Krok 1. Podpisanie umowy

W celu przeprowadzenia sprzedaży samochodu, należy zawrzeć umowę sprzedaży między zbywcą a nabywcą. Umowa ta powinna zawierać istotne informacje, takie jak dane obu stron, przedmiot transakcji, warunki sprzedaży, koszty związane z transakcją oraz podpisy stron umowy.

Krok 2. Wizyta w Urzędzie Skarbowym

Nabywca samochodu musi zgłosić się do Urzędu Skarbowego w celu zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości pojazdu. Na opłacenie podatku nabywca ma 14 dni od dnia nabycia samochodu. Istnieją jednak sytuacje, w których nabywca może być zwolniony z opłacenia podatku PCC. Przykładem tego jest jeśli pojazd został kupiony za mniej niż 1000zł. Podatek PCC i złożenie formularza można zrobić online.

Krok 3. Wizyta w Wydziale Komunikacji

Właściciel pojazdu ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży swojego samochodu w Wydziale Komunikacji odpowiednim dla miejsca zarejestrowania pojazdu. W Wydziale Komunikacji należy przedstawić dane zbywcy, dane nabywcy oraz dane pojazdu, który zmienia właściciela.

Krok 4. Kontakt z ubezpieczycielem

Ostatnim krokiem jest poinformowanie ubezpieczyciela o zmianie właściciela samochodu. Nowy właściciel pojazdu powinien zgłosić się do swojego ubezpieczyciela w celu zameldowania zmiany i ewentualnego zakupu właściwego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC).

Zgłoszenie przekazania pojazdu – jakie informacje uwzględnić?

Chcąc zgłosić zbycie samochodu, należy przygotować oświadczenie, gdzie przestajemy być właścicielem danej maszyny. Choć polskie prawo nie narzuca ścisłego wzoru, można korzystać z dostępnych szablonów.

Niezbędne informacje do uwzględnienia w zgłoszeniu to:

 • Imię, nazwisko, PESEL, adres zbywcy,
 • Imię, nazwisko, PESEL, adres nabywcy,
 • Marka i model pojazdu,
 • Numer VIN,
 • Dotychczasowy numer rejestracyjny,
 • Skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego przekazanie lub nabycie auta.

Jakie dokumenty są wymagane przy zgłaszaniu sprzedaży pojazdu?

W przypadku zgłoszenia sprzedaży pojazdu, konieczne będzie przedstawienie następujących dokumentów:

 • Dokument potwierdzającego zbycie: Może to być umowa sprzedaży, darowizna lub faktura VAT, dowodząca przeniesienia własności pojazdu. Oryginał może być wymagany.
 • Dokument potwierdzający tożsamość: Wystarczy dowód osobisty, paszport lub aktualne prawo jazdy.
 • Karta pobytu: Wymagana dla obywateli nie posiadających obywatelstwa Polskiego.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres odpowiedniego wydziału komunikacji. Zgłoszenie będzie zarejestrowane po otrzymaniu korespondencji przez urząd.

Zgłoszenie Zbycia Samochodu: Praktyczne Wskazówki

Jak zgłosić zbycie samochodu online?

Można zgłosić sprzedaż pojazdu przez internet, korzystając ze strony gov.pl. Jest to bezpłatne i proste w użyciu. Wystarczy posiadać Profil Zaufany lub e-dowód.

Profil Zaufany można założyć i aktywować w banku. Poniżej znajduje się lista banków i instytucji obsługujących Profile Zaufane:

Aby zgłosić zbycie pojazdu, trzeba wejść na stronę ePUAP poświęconą zgłoszeniu zbycia pojazdu i wybrać opcję "Załatw sprawę". Następnie wypełnij wszystkie pola formularza i dołącz skany odpowiednich dokumentów. Były właściciel pojazdu powinien otrzymać pisemne zawiadomienie o zmianie w ciągu kilkunastu dni.

Można też odwiedzić stronę bezpośrednio pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

Jak zgłosić zbycie auta ubezpieczycielowi?

Sprzedaż samochodu można zgłosić stacjonarnie w placówce agenta ubezpieczeniowego lub multiagenta. Procedura jest łatwa i szybka.

Nowy właściciel pojazdu ma prawo korzystać z polisy OC do końca jej trwania. Należy jednak uważać, aby nie zapomnieć o przedłużeniu polisy, gdyż brak OC może skutkować karą nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Brak zgłoszenia sprzedaży samochodu: jakie są konsekwencje?

Zgłoszenie zakupu pojazdu a ubezpieczenie OC

Odpowiedzialność za kupno-sprzedaż samochodu spoczywa na obu stronach umowy. Nie musisz się jednak martwić problemami formalnymi, jeśli kupujący odpowiednio załatwi swoje obowiązki, tj. zgłosi zakup do urzędu oraz przerejestruje pojazd w ciągu 30 dni. Co jednak się stanie, jeśli tego nie uczyni?

Gdy samochód jest wykorzystywany w celach przestępczych, były właściciel wciąż ponosi odpowiedzialność! Wszakże formalnie nie doszło do żadnej zmiany właściciela. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku braku ważnej polisy OC na samochód.

Kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zauważy, że pojazd nie jest objęty obowiązkową polisą OC, nałoży karę na właściciela widniejącego w dokumentach (czyli sprzedającego). Dlatego sprzedawca musi pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności, aby przypadkiem nie zaszkodzić sobie. Warto wiedzieć, że kary za brak ważnego OC mogą być wysokie. Do naszej firmy często zgłaszają się klienci, którzy chcą skorzystać ze skupu aut uszkodzonych i po długim czasie postoju zepsutego auta zapominają opłacić OC.

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu a ubezpieczenie OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szacuje, że w Polsce na drogach jeździ nawet 200 tysięcy pojazdów bez ważnej polisy OC. W ważności ubezpieczenia najbardziej istotne jest to, że kierowca ponosi osobistą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone innym w ich mieniu czy zdrowiu w wyniku wypadku przez niego spowodowanego.

Kierujący może być zmuszony do pokrycia następujących wydatków:

 • kosztów leczenia,
 • naprawy pojazdu,
 • uregulowania innych kosztów związanych z wypadkiem.

Dane UFG pokazują, że sprawcy wypadków i kolizji drogowych bez ważnej polisy OC mają do spłaty średnio 20 tysięcy złotych, a rekordzista musiał zwrócić ponad 2 miliony złotych! To tylko kilka argumentów, dla których warto dobrze rozważyć kwestię ubezpieczenia OC podczas transakcji kupna-sprzedaży auta.

Jeśli kupujesz samochód z ważną polisą OC (co jest zazwyczaj normą), możesz ją kontynuować lub zrezygnować, a następnie podpisać umowę z innym ubezpieczycielem.

Pamiętaj! Ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki i zaoferować Ci inne warunki niż właściciel miał wcześniej. Nie zawsze są one korzystne.

Jeżeli zdecydujesz się na kontynuację obecnej umowy ubezpieczenia OC, wiedz, że umowa nie przedłuży się automatycznie po zakończeniu bieżącego okresu umowy. Należy zatem wykazać się czujnością i zadbać o nową polisę zanim minie aktualny termin. Skorzystaj z porównywania ofert kilkunastu największych towarzystw ubezpieczeniowych, aby znaleźć najlepszą polisę.

Kalkulator internetowy OC i AC umożliwia szybkie wyszukanie korzystnych rozwiązań nie tylko w zakresie obowiązkowego OC, ale także innych, dodatkowych produktów ubezpieczeniowych, takich jak autocasco, assistance czy NNW. Sprzedawca również może wykorzystać porównywarki cen ubezpieczeń, urządzając zakup nowego pojazdu lub finalizując transakcję.

Sprzedaż samochodu może być stresującym czasem dla obu stron umowy. Jeśli jednak zarówno sprzedający, jak i nabywca podejdą do transakcji uczciwie i odpowiedzialnie, nie powinny wystąpić żadne problemy. Chociaż zgłoszenie sprzedaży pojazdu wiąże się z formalnościami, wystarczy skupić się na detalach i dokładnie czytać dokumenty.

Nie ważne czy sprzedajesz, czy kupujesz auto – kwestia ubezpieczenia jest jednym z najważniejszych elementów, o którym warto pomyśleć. Upewnij się, ile można zaoszczędzić na porównaniu cen polis ubezpieczycieli korzystając z kalkulatora online!

Inne nasze usługi

smartphone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram