Nowy Jork: 12:10 | Chicago: 11:10 | Los Angeles: 09:10

Zmiany dla kierowców w 2024 r. – Podwyżki i kary.

Kategorie:

W nadchodzącym roku kierowcy w Polsce mogą spodziewać się znaczących zmian w zakresie obowiązującego prawa drogowego oraz wysokości opłat. Po względnie stabilnym okresie, który obserwowaliśmy w poprzednich miesiącach, nowe regulacje wprowadzane od początku 2024 roku zwiastują ważne modyfikacje w codziennym funkcjonowaniu osób za kierownicą.

Zmiany te obejmują szeroki wachlarz aspektów – od przepisów ruchu drogowego aż po karne konsekwencje finansowe dla tych, którzy ich nie przestrzegają. Dodatkowo, kierowcy będą musieli dostosować się do nowych procedur i zasad już od pierwszych dni nowego roku, co z pewnością będzie wymagało od nich zwiększonej uwagi oraz zgłębienia aktualnych przepisów.

Zmiany na stacjach paliw

W roku 2024 na polskich stacjach benzynowych nastąpi istotna innowacja produktowa. Benzyna oznaczona symbolem Pb95 E10 zastąpi dotychczas dostępną Pb95 E5, zwiększając swoją zawartość biokomponentów do 10%. Benzyna E5, której zawartość biokomponentów wynosi obecnie 5%, przestanie być standardową ofertą.

Wprowadzenie nowego rodzaju benzyny wiąże się z przystosowaniem się do przepisów unijnych, którego termin pierwotnie wyznaczony został na rok 2030. Polska postanowiła zrealizować te wymagania już w 2024 roku.

Dla właścicieli pojazdów silnikowych starszego typu, które nie są kompatybilne z paliwem E10, zmiana ta będzie wiązać się z koniecznością stosowania droższej benzyny Pb 98. Odpowiednie pojazdy, zdolne do zaakceptowania nowego paliwa E10, to te wyprodukowane po listopadzie 2010 roku.

Aby ułatwić kierowcom sprawdzenie, czy ich pojazd jest przystosowany do nowego rodzaju paliwa, rząd tworzy specjalną wyszukiwarkę dostępną pod adresem www.E10.klimat.gov.pl, która umożliwi właściwe zidentyfikowanie kompatybilnych modeli aut.

 • Wprowadzenie benzyny E10:
  • Zawartość biokomponentów: 10%
  • Znika benzyna E5: Tylko Pb 98 dla starszych aut
  • Kompatybilność: Auta wyprodukowane po listopadzie 2010
  • Weryfikacja poprzez wyszukiwarkę rządową: www.E10.klimat.gov.pl

Rejestracja Pojazdu Konieczna Po Zakupie

Od nowego roku prawo wymaga od właścicieli pojazdów rejestrację samochodu nabytego w Polsce. Przy zakupie auta na terenie kraju, nowy właściciel musi dokonać przerejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni.

Mandat za niezarejestrowanie auta wzrósł do 2000 zł, jest to suma dwa razy większa niż poprzednia.

Brak zawiadomienia starosty o zmianie właściciela pojazdu może przyczynić się do szybszego znikania czarnych tablic rejestracyjnych z polskich dróg.

Inicjatywa czystego powietrza w Krakowie i Warszawie

Od lipca 2024 roku Kraków przekształci się w strefę czystego transportu (SCT). Na początku ograniczenia będą dotyczyć samochodów benzynowych wyprodukowanych przed 1992 rokiem oraz dieselowych starszych niż 28 lat. W roku 2026 wprowadzone zostaną bardziej restrykcyjne normy: pojazdy benzynowe będą musiały spełniać przynajmniej normę Euro 3, a te z silnikiem Diesla normę Euro 5.

Informacje o ograniczeniach:

 • Od lipca 2024: zakaz wjazdu dla benzynowych aut przed Euro 1 i diesli przed Euro 2.
 • Od lipca 2026: wymóg posiadania normy Euro 3 dla benzynowych i Euro 5 dla diesli.

Obywatele, którzy zakupili i zarejestrowali samochody niezgodne z nadchodzącymi restrykcjami po 1 marca 2023 roku, stracą możliwość wjazdu do Krakowa od momentu wprowadzenia zmian. Wyjątkiem są seniorzy – osoby po 70. roku życia, posiadające samochody niespełniające wymogów już przed 2024 rokiem, otrzymują prawo do korzystania ze swoich pojazdów w obrębie miasta.

Konsekwencje naruszenia zakazów:

 • Kara w wysokości 500 złotych za brak odpowiedniej naklejki legitnującej wjazd.

Podobne zmiany szykowane są w Warszawie, gdzie nowa zona SCT obejmie centralne dzielnice miasta: Śródmieście, Żoliborz i Pragę Północ oraz znaczące części Ochoty, Pragi Południe, Mokotowa i Woli. Ulgi przewidziane są także dla mieszkańców stolicy, płacących lokalne podatki, z ograniczeniem czasowym do 2028 roku.

Dalsze plany wdrażania stref czystego transportu zakładają możliwość dołączenia do inicjatywy Wrocławia, gdzie decyzje o wycofaniu starszych aut z ulic centrum podejmą już radni przyszłej kadencji.

Wprowadzenie strefy w Warszawie przewiduje ulgi dla seniorów, jednak tylko dla tych, którzy do końca 2023 roku osiągną 70 lat i byli właścicielami aut przed 2024. Zakaz wjazdu nie dotyczy osób, które zdążyły zarejestrować swoje pojazdy do strefy czystego transportu przed wprowadzeniem ograniczeń.

zmiany dla kierowców w 2024

Usuwanie nieaktywnych pojazdów z CEPiK

W dniu 10 czerwca 2024 roku Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców przewiduje automatyczną dezaktywację wpisów samochodów, które od dawna nie są eksploatowane. Samochody, które zostały zarejestrowane przed 14 marca 2005 roku i od przynajmniej 19 lat nie przeszły obowiązkowego przeglądu, a ich właściciele zaniedbali obowiązek ubezpieczenia OC przez dekadę, zostaną usunięte z rejestru.

Kluczowe elementy:

 • Termin: 10 czerwca 2024
 • Warunki wykreślenia: pojazdy zarejestrowane przed 14.03.2005r., bez ważnego przeglądu i OC od 10 lat
 • Wyjątek: pojazdy zabytkowe

To działanie ma na celu uporządkowanie bazy danych pojazdów, eliminując samochody, które są nieużywane i niezgłoszone do wyrejestrowania. Nie dotyczy to jednak aut zabytkowych, które są chronione przed takimi działaniami z racji ich szczególnego statusu.

Jeśli prowadzisz po alkoholu, możesz stracić samochód

Zmiany w prawie:

 • Data wejścia w życie: 14 marca 2024 r.
 • Konsekwencje: Możliwa konfiskata pojazdów przy jazdach po spożyciu alkoholu.

Próg alkoholu dla kierowców:

 • 1,5 promila alkoholu - konfiskata samochodu.
 • 0,5 promila przy wypadku – rozstrzygnięcie należy do sądu.

Kierowcy, którzy zdecydują się prowadzić po spożyciu alkoholu, będą ryzykowali utratą swojego pojazdu. Zaostrzone przepisy uderzą w osoby ignorujące bezpieczeństwo na drogach.

Wyższe opłaty za nieterminowe OC

Od nowego roku włodarze postanowili mocno zaostrzyć kary za brak na czas wykupionej polisy OC. Teraz opłata za zaniedbanie w tej kwestii wyniesie do 8484 zł, jeżeli opóźnienie przekroczy 14 dni po terminie wygaśnięcia poprzedniej polisy. Wzrost kar jest konsekwencją waloryzacji minimalnego wynagrodzenia, które w 2024 roku osiągnęło poziom 4242 zł. Organ odpowiedzialny za egzekwowanie kar, UFG, wyostrza nadzór nad właściwą ubezpieczalnością pojazdów. Jeśli ktoś odziedziczył samochód i nie chce mieć kary za brak OC, a aucie ze spadku, warto skontaktować się ze skupem aut Warszawa. W ciągu kilku godzin jesteśmy w stanie zabrać auto i zapłacić za nie gotówką przy odbiorze.

Wzrost opłat za nieposiadanie OC - samochody osobowe

Od nowego roku wzrastają opłaty za brak aktualnej polisy OC. Konkretne stawki zależą od okresu, przez który pojazd był nieubezpieczony:

 • Brak OC poniżej 4 dni: Opłata w wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia, co przekłada się na 1697 zł.
 • Brak OC od 4 do 14 dni: Kara równa pełnej minimalnej pensji, wynoszącej 4242 zł.

Stawki te oznaczają znaczący wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Konkretnie, w drugiej połowie 2023 kary te były niższe o około 18%, a w pierwszej połowie roku różnica ta sięgała nawet 21,5%.


Uwaga: Właściciele samochodów niebędących pojazdami osobowymi muszą liczyć się z jeszcze wyższymi karami za brak ubezpieczenia.

Kary za opóźnienie w zgłoszeniu PCC-3 po nowelizacji przepisów

Od 1 stycznia 2024 roku osoby, które nie przekażą deklaracji PCC-3 w wyznaczonym czasie, będą narażone na znacznie wyższe kary finansowe. Deklaracja ta jest niezbędna, aby urząd skarbowy mógł obliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych, ktory jest ustalony na poziomie 2% wartości przedmiotu umowy – jak na przykład przy zakupie samochodu. Ustalone prawem terminy to maksymalnie 14 dni od daty sfinalizowania umowy.

Zakres kar wynika z minimalnego wynagrodzenia:

 • Minimalna kara: 10% minimalnego wynagrodzenia
 • Maksymalna kara: 20x minimalne wynagrodzenie
 • Przykładowe kwoty: od 424 zł do nawet 84 840 zł

Następne zaostrzenie kar zaplanowano na 1 lipca 2024 roku.

Czy nowe wyposażenie wpłynie na ceny pojazdów?

Od lipca 2024 roku, producenci samochodów w UE mają obowiązek instalowania zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Wzbogacenie wyposażenia standardowego o funkcje takie jak system hamowania awaryjnego, wspomagania cofania, czy inteligentne zarządzanie prędkością, może przyczynić się do wzrostu cen nowych aut. Pojawi się również rejestrator danych podróży oraz kamera obserwująca zachowanie kierowcy, co rodzi pytania o ewentualne rekordowe podwyżki i dodatkowe opłaty przy zakupie.

Taksówkarze tylko z odpowiednimi kwalifikacjami

 • Obowiązujące prawo jazdy: Od 17 czerwca 2024 r., wszyscy taksówkarze oraz kierowcy korporacji typu Uber czy Bolt są zobowiązani do posiadania polskiego prawa jazdy.
 • Weryfikacja: Do 1 października, firmy zajmujące się przewozem osób muszą dokonać kontroli praw jazdy kierujących.
 • Sprawdzenie przeszłości: Nowe regulacje wymagają od kandydatów na kierowców także potwierdzenia niekaralności.

Każdy przedsiębiorca działający w branży transportu osób zobowiązany jest do przestrzegania tych regulacji.

Nowe Obciążenia dla Właścicieli Pojazdów

Polski rząd planuje zainaugurowanie opłaty rejestracyjnej dla samochodów z silnikiem spalinowym. Przewiduje się, że przepisy te zaczną obowiązywać do końca roku 2024. Ponadto, perspektywicznie do połowy 2026 roku ma być wprowadzony dodatkowy podatek dotyczący tych pojazdów. Przyjęcie przepisów podatkowych oraz ich konkretna forma w dalszym ciągu czekają na ustalenia, więc szczegóły ich struktury i wysokości są nieustalone. Kierowcy mogą spodziewać się wprowadzenia tych zmian w nadchodzących latach.

Inne nasze usługi

smartphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram